0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานทันตกรรม กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตาคลี เพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตามวุฒิ

ด้วย โรงพยาบาลตาคลี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตาคลี เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (พนักงานการเงิน.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]1423 kB

เนื้อหาอื่นๆ...

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ