0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยหญิง งานหลังคลอด งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

                          ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์  เรื่องประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) เลขที่๐๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

                          การประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทสยามเดนท์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลตาคลี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

 ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (img066.pdf)เอกสารแนบท้าย[เอกสารแนบท้าย]46 kB

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ปฎิบัติงานที่ งานผู้ป่วยหญิง งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด งานหลังคลอด กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ