0 5680 1111

  • หน้าแรก

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

       ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนังงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]4674 kB

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

    ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (งานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ และงานดูแลความสะอาดพร้อมเก็บขยะภายในโรงพยาบาล) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา วันรับสมัคร วันที่ 13 มิถุนายน 2559 - 22 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

  • 1
  • 2

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ