0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน 1 อัตรา คือ

1. พนักงานช่วยการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย

 1. เพศชาย (โสด/สมรส) อายุระหว่าง 18 - 35 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก

 2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป

 3. ผู้สมัครผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 4. มีใจรักในงานบริการ

 5. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

วันรับสมัคร วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง) หลักฐานการสมัครและรายระเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ผู้ช่วยพยาบาลER.pdf)ผู้ช่วยพยาบาลER.pdf[เอกสารแนบท้าย]269 kB

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จำนวน ๑ รายการ คือเครื่องดมยาสลบชนิดสามแก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึง ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[เอกสารแนบท้าย]231 kB

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ตามประกาศโรงพยาบาลตาคลี ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[เอกสารแนบท้าย]501 kB

พิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

พญ.ศรุตา ช่อไสว เข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ในพิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธี ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมือวันที่ 9 มีนาคม 2559

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ