0 5680 1111

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 ถนนหัสนัย ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
60140

0 5680 1111
0 5631 5890

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ