ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลตาคลี เพื่อให้ประชาชนช่วยตรวจดู รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (150164.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]11750 kB

พิมพ์อีเมล