• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี

ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล