0 5680 1111

รางวัลER STAR AWARD ประเภท"โรงพยาบาลที่มีศักภาพอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมพัฒนาสู่ERดีเด่น ประจำปี 2559(ระดับM2+F1)

วันที่2มิ.ย.59  พญ.ศรุตา ช่อไสว   ผู้อำนวยการรพ.ตาคลี พร้อมด้วยนางวาริพิน ศุภวารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน.แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และคณะจนท.รพ.ตาคลี  ได้เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลER STAR AWARD  ประเภท"โรงพยาบาลที่มีศักภาพอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมพัฒนาสู่ERดีเด่น ประจำปี 2559(ระดับM2+F1) ในการประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่3 จ.เชียงใหม่  The 3rd National Trauma & Emergency & Disaster Forum.......ศิริพร สกุลรัตน์  ผู้รายงาน

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ