0 5680 1111

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด สป.สธ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด สป.สธ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่โรงพยาบาลตาคลีได้รับแจ้งผลการพิจารณาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% และระดับเขต 10% ซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปใคร่ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% และระดับเขต 10% ขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)เอกสารแนบ[ ]2182 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ