0 5680 1111

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์จำนวน  120  รายการ  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 23  กรกฎาคม 2561 โดยผู้ที่ประมูลได้ต้องชำระเงินในวันที่ประมูล  ผู้ใดมีความประสงค์ จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ไปพร้อมกันที่โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

 

 

Attachments:
Download this file (ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf)เอกสารแนบ[ ]2925 kB

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลตาคลี วันรับสมัคร วันที่ 21 มิถุนายน 2561 - 13 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (Binder1.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]1778 kB

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

 ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานห้องคลอด งานหลังคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตาคลี วันรับสมัคร วันที่ 21 มิถุนายน 2561 - 18 กรกฏาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (Binder1.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]1798 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ