• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ตามที่โรงพยาบาลตาคลี ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดทิพรส และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาคลี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  อันดับที่ 1 นายพีระพล  หมีเอี่ยม

  อันดับที่ 2 นายภานุมาส  พลพุ่ม

ให้ผู้สอบได้ อันดับที่ 1-2 มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-09.30 น. ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล