• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้ปฏิบัติงานที่การเงินและบัญชีฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล