• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตามวุฒิตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ paramedic)

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตามวุฒิตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ paramedic)

     ด้วยโรงพยาบาลตาคลี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ paramedic) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (er.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]1010 kB

พิมพ์อีเมล