• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่002/2563 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 นั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล