ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 535,000.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคาฯ ตู้เย็นเก็บศพ.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]2696 kB

พิมพ์อีเมล