• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) จำนวน 1อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) จำนวน 1อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย)จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัตงานที่กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มผู็ป่วยหน่วยผ่าตัดวิสัญญี โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล