• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวันตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวันตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ตามที่โรงพยาบาลตาคลี ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลตาคลี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล