• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา)

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล