• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

       ตามที่โรงพยาบาลตาคลี ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตาคลี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล