• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตราเพื่อให้ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล