0 5680 1111

ข้อมูลการจัดบริการ

บริการมี / ไม่มีหมายเหตุ
1. การจัดบริการ    
1.1. บริการโรคทั่วไป
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.00 - 20.00 น.
2. บริการเฉพาะ    
2.1 บริการฝากครรภ์
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
2.2 บริการตรวจหลังคลอด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ อ. 08.30 - 12.00 น.
2.3 บริการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี
ไม่มี  
2.4 บริการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ไม่มี  
2.5 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ไม่มี  
2.6 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ อ. 08.30 - 12.00 น.
2.7 บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น. บริการผู้ป่วยนอก
13.00 - 16.30 น. บริการผู้ป่วยใน
2.8 บริการยาฉีดคุมกำเนิด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น. บริการผู้ป่วยนอก
13.00 - 16.30 น. บริการผู้ป่วยใน
2.9 บริการคุมกำเนิดแบบใส่ห่วงอนามัย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น. บริการผู้ป่วยนอก
13.00 - 16.30 น. บริการผู้ป่วยใน
2.10 บริการฝังยาคุมกำเนิด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น. บริการผู้ป่วยนอก
13.00 - 16.30 น. บริการผู้ป่วยใน
2.11 บริการคุมกำเนิดจ่ายถุงยางอนามัย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น. บริการผู้ป่วยนอก
13.00 - 16.30 น. บริการผู้ป่วยใน
2.12 บริการทำหมันชาย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น. บริการผู้ป่วยนอก
13.00 - 16.30 น. บริการผู้ป่วยใน
2.13 บริการทำหมันหญิง
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น. บริการผู้ป่วยนอก
13.00 - 16.30 น. บริการผู้ป่วยใน
2.14 บริการตรวจประเมินพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็ก 0-5 ปี
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ อ. 13.00 - 16.00 น.
2.15 บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์
ไม่มี  
2.16 บริการให้วัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ (EPI Program)
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ อ. 13.00-16.00 น.
2.17 บริการให้วัคซีนป้องกันโรคนอกแผนการให้วัคซีนของประเทศ (ระบุ...)
ไม่มี  
2.18 บริการการดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
นอกเวลา จ.-พฤ. 16.30 - 20.30 น.
2.19 บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
2.20 บริการคลินิกนิรนาม (ให้คำปรึกษาและตรวจเลือด)
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
2.21 บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
2.22 บริการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.30 - 12.00 น.
2.23 บริการคลินิกอดบุหรี่ : ผู้ป่วยใน
ไม่มี  
2.24 บริการคลินิกอดบุหรี่ : ผู้ป่วยนอก
ไม่มี  
2.25 บริการคลินิกอดบุหรี่ :การติดตามทางโทรศัพท์
ไม่มี  
2.26 บริการบำบัดยาเสพติด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
2.27 บริการผู้ป่วยแบบประคับประครอง
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวัน
2.28 บริการนวดไทย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
2.29 บริการประคบสมุนไพร
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
2.30 บริการอบไอน้ำสมุนไพร
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
2.31 บริการรักษาด้วยยาสมุนไพร
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
2.32 บริการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
2.33 บริการฝังเข็มเพื่อการรักษา
ไม่มี  
2.34 บริการทางเลือกอื่นๆ (ระบุ...)นวดฝ่าเท้า
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
2.35 บริการกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 07.30 - 16.00 น.
นอกเวลา 16.00 - 19.30 น.
ส.- อา. 07.30 - 16.00 น.
2.36 บริการจ่ายกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (ตามรายการที่กำหนด)
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 07.30 - 16.00 น.
นอกเวลา 16.00 - 19.30 น.
ส.- อา. 07.30 - 16.00 น.
2.37 บริการจ่ายเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ
ไม่มี  
2.38 บริการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Movement)
ไม่มี  
2.39 บริการกายภาพบำบัด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 07.30 - 16.00 น.
นอกเวลา 16.00 - 19.30 น.
ส.- อา. 07.30 - 16.00 น.
2.40 บริการกิจกรรมบำบัด
ไม่มี  
2.41 บริการแก้ไขการพูด (อรรถบำบัด)
ไม่มี  
2.42 บริการจิตบำบัด
ไม่มี  
2.43 บริการพฤติกรรมบำบัด
ไม่มี  
2.44 บริการฟื้นฟูการได้ยิน
ไม่มี  
2.45 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น
ไม่มี  
2.46 บริการ Early Intervention (การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก)
ไม่มี  
2.47 บริการ Phenol block
ไม่มี  
2.48 บริการประเมินความรู้สึกเหนื่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น (MMRC Dyspnea Scale)
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.00 - 12.00 น.
Clinic COPD-Asthma
2.49 บริการประเมิน Six-Minute Walk Distance Test สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.00 - 12.00 น.
Clinic COPD-Asthma
2.50 บริการประเมิน COPD Assessment Test (CAT) สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.00 - 12.00 น.
Clinic COPD-Asthma
2.51 บริการสอนและประเมินการใช้ยาสูดอย่างถูกวิธี
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.00 - 12.00 น.
Clinic COPD-Asthma
2.52 บริการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ไม่มี  
2.53 บริการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
2.54 บริการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ไม่มี  
2.55 บริการให้เมทาโดนเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติด
ไม่มี  
2.56 บริการตรวจเท้าอย่างละเอียดในผู้ป่วยเบาหวาน
ไม่มี  
2.57 บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.58 บริการแก้ไขปัญหาทางด้านการรับรู้/การเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.59 บริการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.60 บริการฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กพิเศษ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.61 บริการแก้ปัญหาด้านระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.62 บริการแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.63 บริการฝึกทักษะการเข้าสังคม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.64 บริการฝึกการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเรียนสำหรับเด็กพิเศษ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เฉพาะกิจเมื่อมี Case
2.65 บริการเคมีบำบัด
ไม่มี  
2.66 บริการล้างไตทางช่องท้อง
ไม่มี  
2.67 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ไม่มี  
2.68 บริการผ่าตัดต้อกระจก
ไม่มี  
2.69 บริการรักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์
ไม่มี  
2.70 บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานด้วยการตรวจจอประสาทตาด้วยการถ่ายภาพ Fundus Camera
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ตามแพทย์นัด เมื่อมีกล้องถ่ายจอประสาทมา
2.71 บริการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติทางสายตาอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงอื่นต่างๆ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ อังคาร,พฤหัส 08.00 - 12.00 น.
2.72 บริการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตามด้วยการใช้ยา Bevacizumab
ไม่มี  
2.73 บริการฉีดยา Ganciclovir เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่จอประสาทตาสำหรับ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ไม่มี  
2.74 บริการทันตกรรมจัดฟันสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดรักษาปากแหว่ง/เพดานโหว่
ไม่มี  
2.75 บริการฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเพื่อรักษาปากแหว่ง/เพดานโหว่
(อรรถบำบัด/แก้ไขการพูด)
ไม่มี  
2.76 บริการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ผู้ใหญ่)
ไม่มี  
2.77 บริการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (เด็ก)
ไม่มี  
2.78 บริการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
ไม่มี  
2.79 บริการจ่ายยากดภูมิ ตับ/ไต/หัวใจ (หลังผ่าตัดเปลี่ยนตับ/ไต/หัวใจ)
ไม่มี  
2.80 บริการยา Clopidogrel
ไม่มี  
2.81 บริการยาต้านพิษ (ระบุ...)
ไม่มี  
2.82 บริการวางสาย TK
ไม่มี  
2.83 บริการผ่าตัด Vascular Access
ไม่มี  
2.84 บริการต่ออวัยวะ (แขน ขา)
ไม่มี  
2.85 บริการผ่าข้อเข่า
ไม่มี  
2.86 บริการสลายนิ่ว
ไม่มี  
2.87 บริการรับบริจาคอวัยวะ
ไม่มี  
2.88 บริการศัลยกรรมสมอง
ไม่มี  
2.89 บริการใส่สายสวนหัวใจ
ไม่มี  
2.90 บริการปลูกถ่ายหัวใจ
ไม่มี  
2.91 บริการปลูกถ่ายตับ (ผู้ใหญ่)
ไม่มี  
2.96 บริการปลูกถ่ายตับ (เด็ก)
ไม่มี  
2.92 บริการปลูกถ่ายไต
ไม่มี  
2.97 บริการปลูกถ่ายกระจกตา
ไม่มี  
2.93 บริการผ่าตัด Abdominal Aortic Anorism
ไม่มี  
2.94 บริการผ่าตัด Arterio Vascular Malformation
ไม่มี  
2.95 บริการศัลยกรรมหลอดเลือด
ไม่มี  
2.98 บริการรังสีรักษา
ไม่มี  
2.99 บริการรังสีวินิจฉัย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวัน 08.30-16.30 น.
2.100 บริการทีมลำเลียงทางอากาศ
ไม่มี  
2.101 บริการทีมลำเลียงทางเรือ
ไม่มี  
2.102 บริการรักษาด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy)
ไม่มี  
2.103 บริการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำหนดเม็ดโลหิต (ผู้ใหญ่)
ไม่มี  
2.104 บริการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำหนดเม็ดโลหิต (เด็ก)
ไม่มี  
3. คลินิกเฉพาะทาง/เฉพาะโรค    
3.1 อายุรกรรม
   
3.1.1 คลินิกโรคหัวใจ
ไม่มี  
3.1.2 คลินิกโรคไต
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพฤหัส 13.00 - 16.30 น.
3.1.3 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
ไม่มี  
3.1.4 คลินิกโรคระบบการหายใจ / คลินิกโรคทรวงอก
   
3.1.4.1 บริการโรคหืด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.30 - 15.00 น.
3.1.4.2 บริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.30 - 15.00 น.
3.1.5 คลินิกวัณโรค
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ พุธ 08.30 - 12.00 น,
3.1.6 คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ศุกร์ที่ 2,3 ของเดิอน 08.00-16.00 น.
3.1.7 คลินิกโรคเลือด
ไม่มี  
3.1.8 คลินิกโรคผิวหนัง
ไม่มี  
3.1.9 คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง
ไม่มี  
3.1.10 คลินิกเบาหวาน
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันอังคารและพฤหัส
08.30 - 12.00 น.
3.1.11 คลินิกผู้สูงอายุ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. 13.00-16.00 น.
3.2 คลินิกด้านสูติ-นรีเวช
   
3.2.1 คลินิกนรีเวชกรรม
ไม่มี  
3.2.2 คลินิกฝากครรภ์
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ,พ,พฤ 08.30-12.00 น.
3.2.3 คลินิกหญิง-ชายวัยทอง
ไม่มี  
3.2.4 คลินิกตรวจหลังคลอด
ไม่มี  
3.3 คลินิกด้านกุมารเวชศาสตร์
   
3.3.1 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
ไม่มี  
3.3.2 คลินิกโรคภูมิแพ้
ไม่มี  
3.3.3 คลินิกทางเดินหายใจ
ไม่มี  
3.3.4 คลินิกโรคเลือด
ไม่มี  
3.3.5 คลินิกโรคติดเชื้อ
ไม่มี  
3.3.6 คลินิกโรคไต
ไม่มี  
3.3.7 คลินิกโรคหัวใจ
ไม่มี  
3.3.8 คลินิกระบบประสาท
ไม่มี  
3.3.9 คลินิกพัฒนาการเด็ก
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันอังคาร 13.00 - 16.30 น.
3.4 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ไม่มี  
3.5 คลินิกศัลย์ศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
ไม่มี  
3.6 คลินิกจิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
   
3.6.1 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เมื่อมี case
3.6.2 คลินิกเด็กออทิสติก
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ เมื่อมี case
3.7 คลินิกรังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย
ไม่มี  
3.8 คลินิกด้านโสต ศอ นาสิก
   
3.8.1 คลินิกโสต ศอ นาสิก
ไม่มี  
3.8.2 คลินิกภูมิแพ้
ไม่มี  
3.8.3 คลินิกเวียนศีรษะ (Vertigo)
ไม่มี  
3.9 คลินิกจักษุวิทยา
   
3.9.1 ตรวจทั่วไป
ไม่มี  
3.9.2 คลินิกต้อหิน
ไม่มี  
3.9.3 คลินิกจอประสาทตา
ไม่มี  
3.9.4 ศูนย์เลสิก (Lasik)
ไม่มี  
3.10 คลินิกทันตกรรม
   
3.10.1 คลินิกทันตกรรมทั่วไป
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ-ศ 08.30-16.30 น.
นอกเวลา จ-พฤ 16.30-2-.30 น.
3.10.2 คลินิกอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ-ศ 08.30-16.30 น.
นอกเวลา จ-พฤ 16.30-2-.30 น.
3.10.3 ศัลยกรรมช่องปาก
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ-ศ 08.30-16.30 น.
นอกเวลา จ-พฤ 16.30-2-.30 น.
3.11 คลินิกแพทย์แผนไทย
   
3.11.1 การนวดไทย
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
3.11.2 การประคบสมุนไพร
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
3.11.3 การอบไอน้ำสมุนไพร
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
3.11.4 ยาสมุนไพร
   
3.11.4.1 จำนวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ 12 รายการ
3.11.4.2 จำนวนรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ 5 รายการ
3.11.5 กิจกรรมการดูแลหญิงหลังคลอด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
3.12 คลินิกแพทย์ทางเลือก (ระบุ...)นวดฝ่าเท้า
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ จ. - ศ. 08.30 - 20.30 น.
3.13 คลินิกอดบุหรี่ :ผู้ป่วยนอก
ไม่มี  
4. การตรวจพิเศษ    
4.1 ตรวจพิเศษทางปอด
มี
วัน/เวลา ที่เปิดบริการ ทุกวันพุธ 08.00 - 12.00 น.
4.2 ตรวจทางรังสีวิทยา
   
4.2.1 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
ไม่มี  
4.2.2 CT Scan
ไม่มี  
4.3 Endocardiography
ไม่มี  
4.4 Cardiac Catherization
ไม่มี  

 

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ