0 5680 1111

ข้อมูลจำนวนเตียง รพ.ตาคลี

ลำดับที่
ประเภทเตียง
จำนวนเตียง
1 จำนวนเตียงที่ขอเปิดบริการ 120
2 จำนวนเตียงผู้ป่วยในที่หน่วยบริการเปิดให้บริการจริง 0
3 เตียงผู้ป่วยใน 98
4 เตียง ICU 5
5 เตียง CCU 0
6 เตียง NICU 0
7 เตียง BURN 0
8 เตียงรอคลอด 4
9 Clib เด็ก 0
10 Incubator 0
11 เตียง observe 8
12 เตียงห้องแยกโรค 3
13 จำนวนเตียงที่ใช้คิดอัตราการครองเตียง 118

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ