0 5680 1111

การให้บริการ

ทั่วไป


ชื่อ                              รพ.ตาคลี

รหัสหน่วยบริการ        11214

ข้อมูลสังกัด                หน่วยบริการของรัฐ » สังกัดกระทรวงสาธารณสุข » สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์             056-801111

เว็บไซต์                     www.takhlihospital.go.th

การจัดระดับตาม service plan     โรงพยาบาลชุมชน แม่ข่าย (M2)

เวลาเปิดให้บริการ         เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

 


 

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ